Pierwsza pomoc – kurs

W naszym kraju każdego roku umiera kilka tysięcy osób tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Reakcją na tak przerażające statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w momencie zagrożenia życia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju treningów z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Tematy poruszane w czasie szkolenia, zależą od uzgodnień organizatora z odbiorcami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim pojawić następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.