Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Tu dowiesz się, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko.

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zazwyczaj łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą się im poddać. Konieczność ich wykonania taki regulacje nakładają także na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych urządzeń. Dlaczego istnieje taka potrzeba i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są niezbędne?

Ustawa jasno wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których doskonała sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Co więcej, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często zdarzają się wypadki, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, kłopotami ze wzrokiem czy nieodpowiednią reakcją. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i to powoduje, że robienie tego rodzaju testów jest tak istotne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się kierowców i operatorów, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Kontroluje się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie po zmierzchu, a także zdolność oceny odległości, poziom koncentracji oraz prędkość reakcji. Ważna jest także przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, wykorzystywana jest także specjalna aparatura. Zwykle nie trwają one dłużej niż 30 minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo wyniki zachowują ważność, to jest to uzależnione głównie od wieku osoby badanej. Przeważnie są to 3-4 lata, a w przypadku osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]