Opróżnianie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Część śmieci nie powinna znaleźć się w zwyczajnym pojemniku na odpady komunalne. Powody tych regulacji są przeróżne – niekiedy śmieci są po prostu zbyt duże, czasem zabraniają tego obowiązujące w Polsce akty prawne. Jak poradzić sobie z tymi problematycznymi śmieciami? Powinniśmy przewieźć je do gminnego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie powinien pracować co najmniej jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miastach niekiedy mamy możliwość wybierać jeden z kilku punktów. To jednak rozwiązanie dostępne jest tylko dla osób, które posiadają swoje auto oraz odpowiednią ilość niewykorzystanego czasu. Pozostali słusznie zrobią, stawiając na wypożyczenie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów oraz renowacje – dlaczego warto zamówić kontener na śmieci?

W trakcie różnorodnego rodzaju prac wytwarzane są nietypowe odpady. Z reguły są to przebudowa budynków oraz – chodzi głównie o spore wolumeny gruzu, jak również opakowań po materiałach budowlanych. Wypożyczenie kontenera jest też świetnym wyjściem, jeśli zamierzamy opróżnić strych – wtedy zbierzemy do niego wszelkie niepotrzebne od dłuższego czasu stare meble, sprzęty oraz zepsute urządzenia. Sprzątanie strychów czy prace budowlane będą jeszcze mniej uciążliwe, jeżeli z okna domu do kontenera poprowadzimy specjalny zsyp, dzięki któremu bezpiecznie przetransportujemy odpady bez potrzeby ciągłego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Gdzie zamówić sprzątanie strychów i piwnic oraz kontenerowy wywóz odpadów?

Wywóz różnych odpadów, ale też sprzątanie strychów, to usługi świadczone między innymi przez firmę DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o ustalonej kubaturze, który ten przez czas określony w umowie może napełnić niepotrzebnymi meblami bądź odpadami budowlanymi. Kontener jest następnie wywożony z posesji, a jego zawartość transportowana jest do punktu, w którym zostanie legalnie zutylizowana zgodnie z prawem.