Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

W trakcie budowy dowolnego obiektu, obojętnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania należy zadbać o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do nieprawidłowo lub w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozrostu chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Które elementy budowli powinno się chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą przede wszystkim balkony, fundamenty, piwnice, dachy i tarasy zielone, a więc te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z czy też opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej techniki należy użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów budynku. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, żeby każda warstwa miała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się też balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Istotne jest, aby planowanie hydroizolacji, zlecić fachowej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, generalni wykonawcy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. uszczelnieniem, naprawą oraz inwentaryzacją przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.