Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków, uzyskasz na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to okres napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia zatrudnienia czy też nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Ukrainy bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Tym samym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]