Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne Bielsko - więcej informacji o tych usługach

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Można stwierdzić zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. W toku badań ważny jest wiek osoby badanej, ponieważ kontrolowane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, lecz jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są przeprowadzać badania co rok.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]