Badania operatorów – w jakich zawodach się je wykonuje?

Chcesz zamówić badania operatorów Bielsko? Zajrzyj w to miejsce

Do pracy w różnego typu profesjach wymagane są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, przeprowadza się specjalne badania. By je przeprowadzić, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza działać badany. Odmienne testy wykonywane są wobec prawników, odmienne zaś dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te ostatnie badania okazują się zlecane dużo częściej. Warto więc napisać kilka zdań o tym, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się w ich trakcie najważniejsze.

Prawo a badania operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych oraz pozostałych pojazdów stosowanych w przemyśle określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co trzy albo cztery lata, oprócz badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co 24 miesiące. Powinniśmy przy tym pamiętać, że przebieg testów może być zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, iż konieczne są inne badania lub niektóre części są w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zwykle formę papierowego testu oraz test badający zdolności intelektualne. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające najczęściej na wciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania zdolności percepcji przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]