Badania operatorów i ich zastosowanie

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce zgłębić nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje badania te znajdują także zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czy trzeba się ich bać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w wypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie w stanie w wystarczająco szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów będących w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]