Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Na flobo.io/automatyczna-windykacja/ odnajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o automatycznej windykacji należności.

Może być wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie dłużnika

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika różne działania zgodne z obowiązującymi przepisami. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Gdy ta strategia dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje identyczną liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w ustalonym terminie z pewnością się zwiększa. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych wobec nieterminowych klientów, określając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeśli wymienione wyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po paru miesiącach bywa również przyczyną znacznej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]