Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Jeśli spółka znalazła się w głęboki kryzys, wierzytelności wobec partnerów rosną z tygodnia na tydzień, a rozpoczęcie procedury upadłości zdaje się być jedynym możliwym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek zadłużonym spółkom

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie firmy, dążącą do niedopuszczenia do jej upadłości i w następstwie zwiększenie jej wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje ustawa z maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i dają im mnóstwo narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami. Również postępowania trwają krócej aniżeli przed 2016 r. i wymagają mniej formalności. Działania restrukturyzacyjne dają wiele korzyści: wstrzymać sfinalizowanie nieprzychylnych ugód, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, a zwłaszcza uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – układowe, o zatwierdzenie układu, sanacyjne

Przywołany wyżej akt prawny definiuje cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W takim postępowaniu to zadłużona spółka przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sama wskazuje, osobiście przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Rolą sędziego jest tu tylko zatwierdzenie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu wykazu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, aczkolwiek w założeniu ma prowadzić do rychłego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj postępowania toczy się zazwyczaj do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się przeważnie właściciele spółek zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może wskazać tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem majątek dłużnika. Czas trwania takiego postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli rok, ponieważ w kwestiach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sąd rozstrzyga o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które prócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak wiąże się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, iż istnieją ograniczenia, które warunkują, jaki model restrukturyzacji można zastosować w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować wyłącznie wówczas, gdy wysokość zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku właściwe jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego lub układowego. Działania restrukturyzacyjne są zagmatwane, więc jeśli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie wiesz, który rodzaj będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.