Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Dalsze informacje o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi bądź sprzedane produkty. Gdy takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w efekcie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Mając na uwadze wspomniany wyżej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie oznaczanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają średnim firmom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Zwykle powodem tego jest problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy stu lub więcej dokumentach pilnowanie należności pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]