Żywice, proszki i filamenty – o różnych materiałach do druku 3D

Firma CadXpert oferuje szeroki wybór materiałów do drukarek 3D: żywice fotopolimerowe, tworzywa termoplastyczne i wiele innych. Materiały te dzieli się na cztery typy:
– PolyJet – ciekłe żywice fotopolimerowe, utwardzane za pomocą światła ultrafioletowego,
– FDM (czyli fused deposition modeling) – warstwy topionych filamentów (tworzyw termoplastycznych). Wydzielamy tu dwie podkategorie: FDM do ekspresowego prototypowania z ekonomicznych termoplastów oraz FDM dla przemysłu używane do zaawansowanego wytwarzania z funkcjonalnych tworzyw termoplastycznych,
– SLS – spiekany selektywnie materiał poliamidowy,
– SLA – żywice fotopolimerowe o różnorodnych cechach, które utwardza się wiązką laserową.

Filament do drukarki 3D – powszechnie dostępny termoplast do ekspresowego prototypowania

Filament to materiał używany do druku 3D w technologii FDM. To tworzywo oraz technologia druku są wykorzystywane do szybkiego prototypowania z łatwych do modelowania surowców, jak również do seryjnej produkcji oraz testowania funkcjonalnego. Które filamenty są zwykle wykorzystywane do druku 3D? Przede wszystkim sięga się po tworzywa inżynieryjne (między innymi te odporne na pękanie) czy też posiadające szczególne cechy (przykładowo niepalność) oraz łatwe w obróbce poliestry alifatyczne czyli PLA. Technologia druku FDM niczym nie ustępuje wydrukom pozyskanym za pomocą pozostałych metod, czyli wtrysku lub termoformowania. Główne plusy filamentów to ekologiczny proces ich wytwarzania (czysty i jednocześnie nietoksyczny, w związku z tym wykonane tą metodą prototypy mogą być wykorzystywane m.in. w biurach), rozsądna cena idąca w parze z wysoką jakością wydruku 3D, jak również wysoka dostępność.
W ofercie firmy CadXpert w technologii FDM znajdują się materiały:
– do szybkiego prototypowania,
– elastomery,
– inżynieryjne.

Pozostałe materiały do druku 3D w technologii SLA oraz PolyJet

Pomijając filamenty, w ofercie firmy CadXpert znajdują się też inne materiały do druku 3D. Dla technologii PolyJet są to m.in. materiały:
– wysokotemperaturowe,
– transparentne,
– żywice imitujące właściwości polipropylenu.
PolyJet jest uważana za wszechstronną a jednocześnie najbardziej dokładną technologię druku 3D. Poszczególne warstwy płynnych żywic fotopolimerowych są utwardzane kolejno za pośrednictwem światła UV. Za sprawą swoich cech korzysta się z nich najczęściej do tworzenia modeli inżynieryjnych, koncepcyjnych, anatomicznych czy odwzorowujących wyrób końcowy. Z tego materiału produkowane są również pojemniki, opakowania oraz inne artykuły użytkowe.
Z kolei w technologii SLA (innymi słowy w stereolitografii) są to między innymi materiały:
– standardowe,
– odlewnicze,
– inżynieryjne,
– dentystyczne.
Jakie zastosowanie ma płynna żywica fotopolimerowa utwardzana laserem? Nader szerokie. Z reguły używamy jej w medycynie oraz przemyśle do wydruku 3D modeli koncepcyjnych i prototypów, jak również różnorodnych detali, w których chcemy osiągnąć efekt wygładzonej powłoki.

Nasze dane adresowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]