Które kierunki studiów cieszą się największą popularnością?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to dylemat, przed którym każdego roku staje tysiące młodych ludzi. Nieraz decyzja ta określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów są najczęściej wybierana.

Wydziały popularne wśród maturzystów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi coraz częściej decydują się też na dziedziny pochodne, które posiadają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to rzecz jasna robotyka oraz automatyka, które nie są wszak kierunkami pionierskimi, aczkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają przede wszystkim zarządzanie i psychologię. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), prawo, rozmaite filologie (szczególnie angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki oraz orientalistyki (sinologia i japonistyka). Ciężko dostać się także na studia związane z kreowaniem wizerunku, branżą filmową czy grafiką komputerową. Warto podkreślić, że duża liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków na raz.

Jak podjąć właściwą decyzję o kierunku studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku studiów trzeba rozważyć własne pasje, ale też potencjalny popyt na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż wybrany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich mogą dowolnie poszerzać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one aranżowane na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy mieć tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

Studencie, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe umiejętności przykładowo poprzez działanie w wolontariatach czy stowarzyszeniach uczelnianych. Warto zagospodarować te 5 lat jak najlepiej.